Text-to-Speech Synthesis / Syntéza lidské řeči (Epos 2.4.86)

Input text / Zadejte text:

Selected language / Používaný jazyk:
( Change of the language / Změnit jazyk )

Select voice / Vyberte si hlas:
emine


Last changes / Poslední úpravy 28.12.2012, Petr.